Karl Mårtens

Litografi, upplaga 275 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären