Joakim Allgulander

Screentryck, Upplaga 75 ex

Obs endast ett fåtal ex kvar!
Kontakta galleriet@konstochfolk.se för info om verket finns att tillgå.

Pris 5.000 kr