Makode Linde

litografi, upplaga 120 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären