Fine art pigment print, upplaga 140 exemplar

Samtliga ex är numrerade och signerade av Puppet
Pris 1.200 kr