Målning på duk

Pris 88.000 kr SÅLD

För info om verket finns tillgängligt kontakta galleriet@konstochfolk.se