Litografi
37 x 40 cm
Upplaga 190 ex
Samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären