Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 34 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären