Kersti Rågfelt Strandberg

Konstnären Kersti Rågfelt Strandberg skapar bilder, med såväl sin fantasi som från stämningar och erfarenheter hon bär på. Motiven kommer således ur samma källa, men växer upp under olika förhållanden. “I min bildvärld av fantasiväxter föreställer jag mig kärl eller bägare snarare än blommor, som en symbol för livet. Man fyller dem med sitt innehåll, men allt vilar på en skör stjälk som när som helst kan brista. Ändå finns där en växtkraft eller kanske livslust, som är urstark och som driver på. Som livet självt. Blomkropparnas svällande tyngd får dem att sakta sjunka ned i glasskålen, och snart blomma ut”.

Utfyllande text

CV