Kersti Rågfelt Strandberg

Colografi, upplaga 150 ex
Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären