Jan Stenmark

Fine art pigment print

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Bilderna med ram är fotomontage och visar ungefär hur inramningen ser ut.