Jan Stenmark

Litografi, upplaga 150 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären.

Bilderna med ram är fotomontage och visar ungefär hur inramningen ser ut.