Catharina Edlund 

Litografi, upplaga 280 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb