Catharina Edlund

Litografi, upplaga 225 exemplar.

Går att välja som medlemsblad om du tecknar medlemskap UNO i KONSTOCHFOLK och betalar medlemsavgiften 550 kr.

För mer info gå in under rubriken Konstklubben