Catharina Edlund

Litografi
Upplaga 250 ex

Signerad och numrerad av konstnären