Catharina Edlund

Litografi, 240 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären