Emanuel Bernstone

Litografi, upplaga 290 exemplar
Pris 1.600 kr