Emanuel Bernstone

Litografi, upplaga 275 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären