Jan Stenmark

Litografi, upplaga 180 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären.