Fine art pigment print, upplaga 150 ex

Samtliga blad är numrerade och signerade av konstnären

I priset ingår ram utan passepartout.

Önskar du en annan inramning med passepartout kontakta galleriet! galleriet@konstochfolk.se