Catharina Edlund

Litografi, upplaga 220 ex
samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären