Lisa Rinnevuo

Litografi, upplaga 225 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären