Stina Wirsén

Fine Art Pigment print, upplaga 140 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären