Karl Mårtens

Litografi

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären