Karl Mårtens

Litografi
upplaga 275 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären