Karl Mårtens

Litografi, upplaga 250 ex
Mått ca 30×40 cm

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb