Litografi, upplaga 250 ex
samtliga är numrerade och signerade av konstnären
64×91 cm