Makode Linde

litografi
upplaga 120 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären