Sem Larsen

Litografi

Upplaga 140 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären