Sem Larsen

Litografi

Upplaga 140 exemplar

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären