Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 23 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären