litografi, upplaga 175 ex

samtliga ex numrerade och signerade av konstnären