Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 27 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären