Cecilia Sikström

fine art pigment print
upplaga 125 ex, samtliga numrerade och signerade av konstnären