Karl Mårtens

Litografi, upplaga 175 ex

samtliga ex är numrerade och signerade av konstnären