Marie Falksten

Litografi, upplaga 195 exemplar

Denna är en av vinsterna i konstlotteriet 2020 för våra medlemmar:

www.konstochfolk.se/konstklubb