Carl Johan De Geer

Fotografi från TV-inspelningarna av TV-serien Tårtan 1972
upplaga 30 ex

Upplaga: 30 ex