Carl Johan De Geer

Fotografi från TV-inspelningarna av TV-serien Tårtan 1972
upplaga 30 ex

Upplaga 30 st

Kontakta galleriet för info om verket finns tillgängligt: galleriet@konstochfolk.se

Pris 4.500 kr