Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 60 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären