Karl Mårtens

Litografi, upplaga 190 ex
Samtliga ex är signerade och numrerade av konstnären