Kersti Rågfelt Strandberg

Colografi, upplaga 150 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären