Lasse Skarbövik

Serigrafi, upplaga 38 ex

Samtliga blad är signerade och numrerade av konstnären