Karin Petri Wennström

Det blir något mjukt i detta konst-närliga uttryck när Karin ömsint fångar barnen i deras egen värld, omedvetna om vad som pågår om-kring dem. Barn i lek och rörelse, precis där mitt i hoppet eller fris-parken. Naturen är en annan stor inspirationskälla. Charmiga djur, ett vackert gräs eller en blomställning målas i dämpade färgtoner.

Separatutställningar

Galleri K, Karlstad 1994
Bild&Form, Karlskrona 1995
Vadstena Konstgille, Vadstena 1997
Galleri Sigma, Växsjö 1998
Stadshuset, Falkenberg 1998
Konstfrämjandet, Uddevalla 1998
Galleri Katarina, Stockholm 2001
Olsson&Uddenberg, Göteborg 2001
Latona Galleri, Saltsjö-Duvnäs 2002
Galleri Eva Solvang, Stockholm 2003
KONSTOCHFOLK Stockholm februari 2008

Samlingsutställningar

Grafiska Sällskapet
Konstfrämjandet
Liljevalchs Vårsalong
Rosendals Trädgårdar
Wärdshuset Lasse Maja
Södra Galleriet
Galleri Eva Solvang
Konstfrämjandet, Stockholm

Representerad

Grafikens Hus, Mariefred
Div. kommuner och landsting