Tidigare utställningar i urval.
”Lärlingen”, Munktellstaden, Eskilstuna 1996
Galleri Gästis, Eskilstuna 1998
Borås konsthall, Borås 2000
Galleri Bacchus, Borås  2001
Stockholm Artfair, Sollentuna (Galleri Bacchus) 2002
Konstfrämjandet Sörmland, Eskisltuna
Galleri Odhenkrantz & Koonce, Göteborg 2001
Galleri Elverket, Djursholm 2002
Konceptkonstmuseum, Rydboholm 2003
Södra Galleriet nu KONSTOCHFOLK, Stockholm 2003, 2005,2008, 2012
Kungsbacka konsthall, Kungsbacka  2003
The Borås institute of conceptual art,
filial Valencia, Spanien 2003
Galleri Bacchus, Borås  2004
Eskilstuna konstmuseum, Eskilstuna 2004
Borås konstmuseum 2008

Samlingsutställningar i urval:
Liljevalchs vårsalong
Boråssalongen, Borås Konstmuseum
Stockholm Art Fair med KONSTOCHFOLK