Gunnel Moheim

Gunnel Moheim är en driven akvarel-list. Hon ser skaparprocessen med den bångstyriga akvarellen som en dialog. Det handlar om att förhålla sig till vattenfärgernas ivriga vägar över pappret och komma med egna invändningar vid rätt tidpunkt. På så vis blir bilderna i hög grad abstrakta även om de alltid vilar på en figurativ idé.

Gunnel Moheim är bildkonstnär, illustratör och pedagog.
Född 1955 i Stockholm.

Utbildad vid Gerlesborgsskolan för professor Arne Isacsson 1997,-98,-99 Lunnevads Folkhögskola grafik, för Lars Hoffsten 2000, 2001, 2002, samt Forsbergs skola, Illustration, 2008.

Undervisar på Gerlesborgsskolan och arrangerar målarresor i egen regi.

Gunnel Moheim ställer regelbundet ut på olika gallerier och konsthallar runt om i Sverige.