Curt Hamne

 

född i Falun 1943. Svensk grafiker, tecknare och målare,

UTBILDNING
Konstfack, 1965-70.

STIPENDIER
Statens Arbetsstipendium 1976, -77. -80, -88, -92, -03, -98 Dalarnas Konstförenings stipendium 1981.

SEPARATA UTSTÄLLNINGAR I URVAL
Många separata i Sverige, Italien, Spanien, Frankrike, Mexiko, England, Nya Zeeland, Grönland, Zimbabwe, Tan-zania, Tyskland, Belgien, Danmark, Japan, Norge, Syd-afrika

REPRESENTERAD
Nationalmuseum, Gustav VI Adolfs samlingar Dalarna och Värmlands museum Göteborgs konstmuseum Borås konstmuseum Laholms Teckningsmuseum Moderna Mu-seet Norrköpings konstmuseum British Museum.