Fine art pigment print, upplaga 150 ex
samtliga är numrerade och signerade av Jan Stenmark

I priset ingår ram utan passepartout.

Önskar du en annan inramning eller med passepartout kontakta galleriet! galleriet@konstochfolk.se