Britt-Marie Oskarsson

Britt-Marie Oskarssons måleri får sitt alldeles speciella uttryck i det att hon ristar och svampar på takpapp med en förenklad och omsorgs-fullt utarbetad färgskala. Figurer, människor i allmängiltig gestaltning, sökande i enskildhet, ensamma i grupp eller tillsammans, omgärdade av endast elementär rekvisita som ett bord , en stol, ett glas.

CV