Jan Stenmark

Jan Stenmark fick idén till att börja med sina kollage då han såg några gamla nummer av Allt i Hemmet hemma hos sin bror och fascinerades av 50-talsestetiken och det förljugna i bilderna. ”Det här stämmer inte. Det var som ett slags fasad och det fascinerade mig.” har Stenmark sagt i en intervju med Aftonbladet. Många av hans bilder idag bygger just på kontrasten mellan det som visas i bilden och den vidhängande texten. Bland inspiratörerna nämner Stenmark den pessimistiske rumänske författaren E.M. Cioran och Monty Python-gänget.

Jan Stenmark utmärker sig med sin speciella collageteknik som kombinerar bilder med ironiska och underfundiga texter.

Publicerad i bl.a Aftonbladet och Galago sedan 1988 och har sedan tidigt 1990-tal givit ut flera böcker.

Stenmark har sedan debuten i början av 1990-talet blivit allt mer populär hos den breda massan, och en bidragande orsak kan vara publiceringen i Aftonbladet.

Studier på Konstfack 1975 – 79.