Karl Mårtens

Karl Mårtens målar sina fåglar med snabba rörelser utan förlaga med akvarellfärg och kolkrita på hand-gjort papper. Med ett zenbuddhis-tiskt förhållningssätt ser Karl att han uppnår det bästa resultatet när ingen tanke styr, då sinnet vilar i tomheten och intuitionen tar över. Han låter slumpen vara med och öppnar upp för det oväntade.

Karl Mårtens är född i San Fransisco 1956, uppvuxen på Drottningholm i Stockholm.

Separatutställningar i urval:

Galleri/Restaurang Kroken, Nynäshamn 2005
Galleri Edvard, Siggesta Gård, Värmdö 2005
Galleri Linné, Uppsala 2007
Sveriges ambassad i Tokyo 2007
KONSTOCHFOLK, Stockholm 2009
Galleri Stefan Larsson, Uppsala 2009
WH Pattersson, London 2010
Edsviks konsthall, 2010
Tomarps Kungsgård, Skåne 2011
KONSTOCHFOLK, Stockholm 2011